• +9 0 (224) 452 0610
  • info@meter-kimya.com

Meter Kimya

KURUMSAL

VİZYONUMUZ,

Başta, yapıştırıcı teknolojileri olmak üzere ,küresel kabul görmüş lider markalar yaratmak ve ulusal ekonomiye kazandırmak vizyonumuzun temelidir,temsilciliğini üstlendiğimiz seçkin markaların itibarının korunması,ürün ve hizmetlerinin çözüm ortaklarımıza en uygun koşullarda ulaştırılması da vizyonumuzun çatısını oluşturur.

 

MİSYONUMUZ,

Müşteride ihtiyaçların doğru tanımlanması ile başlayan tedarik sürecinin,etkin zaman yönetimi ve taahhüt edilen terminde teslimatı ve tabiki satış sonrasında da üretilen teknik servis desteğiyle arzu edilen tatmin seviyesinin koşulsuz sağlanmasıdır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ,

  • > Misyon ve amaçlarımız doğrultusunda,
  • > Mükemmeliyette kalıcı olmak,

  • > İşletmemizde ya da destek sunduğumuz işletmelerde sürekli iyileştirme yaklaşımıyla  verimliliği arttırmak,

  • > Çalışanların bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek,

  • > Sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesi ile sürdürülebilirlik ilkelerini aynı düzlemde buluşturmak,

  •                                     > Ve tüm bunları,etkin bir alt yapıyla standardize etmektir…


DEĞERLERİMİZ

Dinamik yapımızdan kaynaklanan hızlı bir müdahale etme ve karar alma sürecine sahibiz. Bu özelliğimizin getirdiği avantajlar,  benzerlerimizden bizi ayıran güçlü yanlarımızdan biridir. Satış öncesi tedarik süreci ile başlayan değerler silsilesi,satış aşamasının sonrasında da arzu edilen tatmin seviyesini sağlamaya yönelik servis anlayışımızla tamamlanır.

İnsana saygılı, çevreye duyarlı yaklaşım

İnsan ve ayrılmaz bütünü olarak doğaya sahip çıkıyor, teknoloji ve endüstriyel gelişmişlikle birlikte maliyet kaygısı, yönetilemeyen atık politikası vb. nedenlerle her geçen gün artan kirlenme tehdidine karşın etkin bir çevre bilinciyle hareket ediyoruz.

Sürdürülebilirlik

BM, Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılı tanımına göre "İnsanlık gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçlarını temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir" Buradan hareketle attığımız her adım ve taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz...

Müşteri Odaklı Yaklaşım

Üretim veya tedarik aşamasında müşteri temsilcisi ya da doğrudan müşterinin kendisi etkin olarak rol alır, ihtiyaçlarını tanımlar ya da ihtiyaç duymadıklarını elimine eder. Bu nedenle başta maliyetler olmak üzere, ürün kalitesi ve atık yönetiminde ölçümlenebilir çıktılara ulaşılır.

Gizlilik İlkemiz

Ticari ya da stratejik her ne olursa olsun işbirliği yaptığımız tüm proje ortaklarımızın mahremiyeti güvencemiz altındadır, her ne maksatla olursa olsun 3. taraflarla paylaşımının yapılmayacağını garanti ediyoruz.Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

+9 0 (224) 452 0610

info@meter-kimya.com

© 2016 Meter Kimya ‐ Tüm Hakları Saklıdır

Bursa Web Hizmetleri